19.02.2019

Otsijale

Paluge, ja teile antakse,
otsige, ja te leiate,
koputage, ja teile avatakse,
sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

See on üks lõik Piiblist, peatükist, mida kutsutakse Jeesuse Mäejutluseks. Selle jutluse juures on mäega pistmist ainult nii palju, et suure rahvahulga tõttu, kes kõik soovisid kuulda, mida Jeesus räägib, pidi ta ronima mäe otsa. Kuid Mäejutluse sisu võtab kokku selle sõnumi, mis Jeesusel oli. Ning ühtlasi võtab see ka kokku ristiusu kandva sõnumi. Ja see on, et keegi, kes ei taha ukse taha jääda, ei jää sinna. Sest Jumal armastab meist igaüht väga ning tahab meist igaühega taastada isikliku suhte. Me ei pea mitte kuidagi Jumala armastust välja teenima, hankima, ostma… sest meil on see juba olemas ja täiesti tasuta.