07.02.2017

Kristus Igasse Kodusse

Every Home for Christ (EHC, Eestis Kristus Igasse Kodusse – KrIK) tegutseb, et teenida Kristuse Ihu, varustades ja valmistades igast paigast pärit usklikke ette selleks, et nad võiksid aktiivselt osaleda Jeesuse Kristuse evangeeliumi igasse maailma kodusse viimises. EHC on hea sõnumiga Jeesusest Kristusest alates 1946. aastast jõudnud 1,5 miljardi 215 erinevasse rahvusse kuuluva inimese koju. Selle tulemusena on üle saja miljoni inimese evangeeliumi kutsele vastanud.

2014. aastal alustas selle organisatsiooni väike töörühm tegevust ka Eestis ja kannab nime Kristus Igasse Kodusse ehk KrIK. Oleme partneriks kogudustele hea sõnumi kuulutamisel. Anname välja erinevaid materjale, raamatuid ja korraldame üritusi, et kuulutus Kristusest võiks koguduste kaudu jõuda igasse kodusse.

 

KOLM KÕIGUTAMATUT VEENDUMUST

EHC töötab kolmest kõigutamatust veendumusest lähtuvalt. Need on:

1. Suurt Misjonikäsku tuleb võtta otsesõnu.
Praegusel hetkel on selle ülesande täitmiseks endiselt parim viis süstemaatiline kirjanduse jagamine, käies majast majasse, külast külla. (Mt 28:19 ja Mk 16:15)

2. Ühtsuseta on maailma täielik evangeliseerimine võimatu.
Seetõttu on kõikide evangeelsete gruppide koostöö Suure Misjonikäsu täitmiseks vältimatu. Every Home for Christ projektides üle maailma on osalenud juba üle 500 evangeelse misjoniühenduse ja denominatsiooni. (Loe Jh 17:21-23)

3. Ainult palve eemaldab kõik takistused Suure Misjonikäsu täitmise ees.
Seega on palve kogu tegevuses kõige olulisem. See, millisel määral palvetatakse, peegeldub selles, millisel määral saab maailm evangeliseeritud. (Mk 11:22-23)

 

KUIDAS OLLA EHC-le PARTENRIKS?

PALVETA
Palveta, et oleks vapraid töötegijaid, kes viiksid evangeeliumi kadunutele.
On hädavajalik, et meil oleks järjekindlaid palvetajaid, kes paluvad Issandat vaprate töötegijate pärast. Jeesus ütles: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” (Lk 10:2)

Every Home for Christ’i kolmas kõigutamatu veendumus on: „Ainult palve eemaldab kõik takistused Suure Misjonikäsu täitmise ees. Seega on palve kogu tegevuses kõige olulisem. See, millisel määral palvetatakse, peegeldub selles, millisel määral saab maailm evangeliseeritud. (Mk 11:22-23)”

ANNETA
Aita, et oleks evangeeliumi, mida kadunutele jagada.
Selleks, et töötegijaid lõikusele saata, on vaja vahendeid. Vahendid hoolitsevad selle eest, et oleks olemas kirjandus, aitavad koolitada ja koordineerida. Kas otsustad olla meile partneriks, et jõuda saja koduni kuus või teed ühekordse annetuse, iga summa, mille annad, on panus inimeste ellu, kellel on tarvis Head Sõnumit kuulda, nii sinu rahva seas kui üle maailma.
Leiad meie konto info siit.

MINE
Kaalu, kas sa võiksid olla viljalõikajate üha suureneva töötajaskonna liige.
Every Home for Christ’i esimene kõigutamatu veendumus on: „Suurt Misjonikäsku tuleb võtta otsesõnu.” EHC valmistab ette tuhandeid kohalikke töötegijaid üle kogu maailma, kes viivad evangeeliumi kodust kodusse üle saja rahvuse seas! Me usume, et iga Kristuse järgija peab olema misjoniga seotud ning meil on ohtralt võimalusi, et inimesi kaasata. Võta ühendust Eesti EHC kontoriga, et saada teada, kuidas sina saad osaleda Hea Sõnumi Jeesusest Kristusest viimises nendeni, kes elavad pimeduses.

Rohkem infot: www.EHC.org

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmail