07.02.2017

Kristus Igasse Kodusse

Kristus Igasse Kodusse ehk lühidalt KrIK on misjoniorganisatsioon, mille ülesanne on – nagu nimigi ütleb – täita Jeesuse antud misjonikäsku ning võimaldada kuulda evangeeliumi igal eestimaalasel. KrIK-i roll evangeeliumi kuulutamises on kohalike koguduste varustamine materjalidega, koordineerida oikumeenilisi kampaaniad ja üritusi, pakkuda koguduse hetkeolukorrale vastavaid koolitusi ning vajadusel aidata kogudust suhtlusvõrgustikuga.

KrIK on osa ülemaailmsest misjoniorganisatsioonist Every Home for Christ (EHC), mille toel on alates 1946. aastast viidud hea sõnum Jeesusest Kristusest 1,7 miljardi koduni ja seda enam kui 200-s erinevas riigis. Eestis alustas EHC tegevust 2014. a. ja seda nime all Kristus Igasse Kodusse ehk lühidalt KrIK.

Kuigi EHC eesmärk on igas riigis sama – viia evangeelium kodudeni – on töövorm paikkonniti erinev. Riikides, kus ei ole pikaajalist kristlikku ajalugu, asutab EHC vajadusel uusi kogudusi. Eestis, nagu ka teistes sotsialismijärgsetes riikides, töötab EHC koostöös levinud kristlike konfessioonide kogudustega. Samuti on koostööpartneriteks teised organisatsioonid, nagu Eesti Evangeelne Allianss, Eesti Kirikute Nõukogu, Agape, Plussmeedia jt.

KOLM KÕIGUTAMATUT VEENDUMUST

KrIK töötab kolmest kõigutamatust veendumusest lähtuvalt. Need on:

1. Suurt Misjonikäsku tuleb võtta otsesõnu.
Praegusel hetkel on selle ülesande täitmiseks endiselt parim viis süstemaatiline kirjanduse jagamine, käies majast majasse, külast külla. (Mt 28:19 ja Mk 16:15)

2. Ühtsuseta on maailma täielik evangeliseerimine võimatu.
Seetõttu on kõikide evangeelsete gruppide koostöö Suure Misjonikäsu täitmiseks vältimatu. Every Home for Christ projektides üle maailma on osalenud juba üle 500 evangeelse misjoniühenduse ja denominatsiooni. (Loe Jh 17:21-23)

3. Ainult palve eemaldab kõik takistused Suure Misjonikäsu täitmise ees.
Seega on palve kogu tegevuses kõige olulisem. See, millisel määral palvetatakse, peegeldub selles, millisel määral saab maailm evangeliseeritud. (Mk 11:22-23)

KUIDAS OLLA KrIK-le PARTENRIKS?

PALVETA
Palveta, et oleks vapraid töötegijaid, kes viiksid evangeeliumi kadunutele.
On hädavajalik, et meil oleks järjekindlaid palvetajaid, kes paluvad Issandat vaprate töötegijate pärast. Jeesus ütles: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” (Lk 10:2)

KrIK-i kolmas kõigutamatu veendumus on: „Ainult palve eemaldab kõik takistused Suure Misjonikäsu täitmise ees. Seega on palve kogu tegevuses kõige olulisem. See, millisel määral palvetatakse, peegeldub selles, millisel määral saab maailm evangeliseeritud. (Mk 11:22-23)”

ANNETA
Aita, et oleks evangeeliumi, mida kadunutele jagada.
Selleks, et töötegijaid lõikusele saata, on vaja vahendeid. Vahendid hoolitsevad selle eest, et oleks olemas kirjandus, aitavad koolitada ja koordineerida. Kas otsustad olla meile partneriks, et jõuda saja koduni kuus või teed ühekordse annetuse, iga summa, mille annad, on panus inimeste ellu, kellel on tarvis Head Sõnumit kuulda, nii sinu rahva seas kui üle maailma.
Leiad meie konto info siit.

MINE
Kaalu, kas sa võiksid olla viljalõikajate üha suureneva töötajaskonna liige.
KrIK-i esimene kõigutamatu veendumus on: „Suurt Misjonikäsku tuleb võtta otsesõnu.” EHC valmistab ette tuhandeid kohalikke töötegijaid üle kogu maailma, kes viivad evangeeliumi kodust kodusse üle saja rahvuse seas! Me usume, et iga Kristuse järgija peab olema misjoniga seotud ning meil on ohtralt võimalusi, et inimesi kaasata. Võta ühendust Eesti EHC kontoriga, et saada teada, kuidas sina saad osaleda Hea Sõnumi Jeesusest Kristusest viimises nendeni, kes elavad pimeduses.

Veel infot: www.EHC.org