Igal kodul on õigus kuulda evangeeliumi

.....

KrIK – Kristus Igasse Kodusse

KrIK on misjoniorganisatsioon, mille ülesanne on võimaldada kuulda evangeeliumi igal eestimaalasel. KrIK-i roll evangeeliumi kuulutamises on kohalike koguduste varustamine materjalidega, koordineerida oikumeenilisi kampaaniad ja üritusi, pakkuda koguduse hetkeolukorrale vastavaid koolitusi ning vajadusel aidata kogudust misjonitöö meelse suhtlusvõrgustikuga.

 

Kogudustele pakume

KrIK on koguduste jaoks välja töötanud materjale ja tööviise. Eristume sellega, et välismaiste materjalide tõlkimise asemel loome uut sisu, mis on kooskõlas Eesti ajaloo ning kultuuriruumiga.

 
MATERJALID

KrIK-il on lai valik materjale, mille eesmärk on toetada koguduse liikmeid evangeeliumi jagamisel. Materjalid on loodud eestlaste poolt, mõeldes eestlaste peale. Materjalidele on võimalik panna koguduse andmed.

 
KAMPAANIATE KORRALDAMINE

KrIK-il on sissetöötatud lahendused piirkonna kodudeni jõudmiseks postitamise teel. Postitamised tehakse alati koostöös kogudustega – siht on kutsuda inimesi esimesele kontaktile koguduse ja Jeesusega.

 
KOOLITUSED

KrIK toetab kogudusi, vahendades, otsides ja vajadusel korraldades koolitusi, mis vastavad konkreetse koguduse hetkevajadustele ja mis aitavad kaasa seatud eesmärkide saavutamisele

 
KNOW-HOW, TUGI, VÕRGUSTIK

Üksiküritajana on tihti raskem kui peaks olema. KrIK on osa ülemaailmsest organisatsioonist EHC ja Eesti Evangeelsest Alliansist ning teeb koostö eri konfessioonide misjoniorganisatsioonidega. Aitame hea meelega kontaktide loomisel, kus see vajalik on

Materjalid

Materjalide detailsed kirjeldused on meie tellimislehel.

Materjalide tellimine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kogudusel on

Võimalus lähetada

Misjonäriks peetakse tihti kedagi, kes lahkub kodumaalt ning läheb kaugele. Misjonitöö käib aga ka kodumaal ning koguduseliikmed saavad seda teha kodukandist lahkumata.

KrIK-il on võimalik vastu võtta koguduse lähetatud töötegijaid, et KrIK-i meeskonnas kokkulepitud aja jooksul aktiivselt kaasa lüüa ning seejärel saadud kogemustega koguduse juurde tagasi naasta.

Täpsema info saamiseks võta ühendust

KOGEMUSED

Võimalus näha ja kuulda, kuidas teised asju teevad ning mis sellest välja tuleb.

VÕRGUSTIK

Võimalus luua suhted teiste sarnaste töötegijate, kellega jätkata üksteise toetamist ka pärast lähetuse lõppu.

MOTIVATSIOON

Töörõõm tuleb õnnestumisest. Hea varustatus oskuste ja teadmistega aitab ettevõtmistel korda minna.

OSKUSED

Säravatest ideedest ja headest kavatsustest jääb tihti väheks, et midagi ära teha selliselt, et sellel ka mõju on.

Otsijale

Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

See on üks lõik Piiblist, peatükist, mida kutsutakse Jeesuse Mäejutluseks. Selle jutluse juures on mäega pistmist ainult nii palju, et suure rahvahulga tõttu, kes kõik soovisid kuulda, mida Jeesus räägib, pidi ta ronima mäe otsa. Kuid Mäejutluse sisu võtab kokku selle sõnumi, mis Jeesusel oli. Ühtlasi võtab see ka kokku ristiusu kandva sõnumi. Ja see on, et mitte keegi, kes ei taha ukse taha jääda, ei jää sinna. Sest Jumal armastab meist igaüht väga ning tahab meist igaühega taastada isikliku suhte. Me ei pea mitte kuidagi Jumala armastust välja teenima, hankima, ostma… sest meil on see juba olemas ja täiesti tasuta.

Jeesus on öelnud: “Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.” / … / “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu”

Kirjakohad: Mt 7:13-14 ja Jh 14:6

Ära Sina lähtu oma elus kuulujuttudest, vaid uuri ise asjad algallikast järgi. Ristiusu puhul on algallikaks Piibel ning kogudus, kus on Piiblit tundma õppinud inimesed.

 

Maali autor: Ain Vares

Kristlasele

Isiklik evangeliseerimine on see, kui üks tavaline inimene räägib teisele tavalisele inimesele sellest, mis on ristiusk ja kes on Jumal. Teisisõnu, isiklik evangeliseerimine on see, kui jagame oma isiklikku kogemust ja teadmist Jumalast.

Analoogselt jagame iga päev teiste inimestega oma muidki kogemusi ja teadmisi. Näiteks avastasime uue väga hea restorani, lugesime mõnda toredat raamatut, ostsime uut marki auto, avastasime metsas hea marjakoha… kõikidest sellistest asjadest me oma kaasinimestele räägime, aga tihti jätame rääkimata sellest kõige suuremast aardest, mis üldse olemas on – isiklik suhe Jumalaga.

Kas Sina oled valmis jagama seda head, mida Jumal on Sulle andnud? Kui jah, siis võta meiega ühendust!

Tule vabatahtlikuks

Uudised

Ülestõusmispühade postituskampaania

Täna ja homme jõuavad üle Eesti 93500 postkasti voldikud, mis pööravad tähelepanu Suure Reede tähendusele. Suur Reedel mäletatakse üht olulisimat ajaloolist sündmust – Jeesuse ristilöömist. See ei olnud mingi juhuslik[…]

Read more

Konverents “Uus Testament: Kirik ja misjon”

4. aprillil toimub Usuteaduse Instituudis konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”, kus püütakse mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid, arutleda ning saada julgustust rakendamaks toimivaid misjoni praktikaid ning samuti[…]

Read more

Minikonverents “Väikerühmad koguduses”

Märtsis toimuv minikonverents “Väikerühmad koguduses” on suunatud kõigile koguduse liikmetele, kes soovivad oma koguduses näha ettevõtmisi, mida seal hetkel ei ole. Väikerühmad on koguduses tihti sobivaim viis, kuidas pakkuda koguduse[…]

Read more

Läkitused

KrIK tegutseb koostöös Eesti evangeelsete kirikutega

 

Algkristlased lugesid küll kokku ristitute arvu, nagu me seda kasvõi nelipüha-sündmusest mäletame, kuid mitte selle pärast, et kiita iseennast ja näidata oma tegude tulemuslikkust, vaid selleks, et tunnistada evangeeliumi väest ja Püha Vaimu tööst, mis inimestes pöördumise esile kutsus. Kõigi kristlaste ülesanne on Püha Vaimu toel jätkata algkristlaste kuulutus-, õpetus- ja teenimistööd. Just seda missiooni täidab ka KrIK, juhatades inimesi nende kodule lähima koguduse kaudu Kristuse enese juurde. Õnnistagu Jumal seda tööd!

Urmas Viilma
Urmas Viilma

peapiiskop Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

 

Mäletan, kuidas lapsena nägin vanavanemate juures Piiblist pilti, millel olid jüngrid tormisel järvel ja Jeesus nende juurde vee peal kõndimas. Minu vanemad ei olnud kirikuskäijad, aga sellelt pildilt nähtu leidis tee minu südamesse. See oli kui väikene sinepiiva, mis hakkas minus kasvama Jumala austuseks. Usun, et vaimuliku sisuga materjalid, mida KrIK koguduste jaoks koostab ja levitab, on nagu sinepiivad, mida Püha Vaim saab kasutada. Soovin KrIK meeskonnale tarkust ja juhtimist Jumalalt!

Alur Õunpuu
Alur Õunpuu

piiskop Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

 

Pastorist isa jutlusi kuulates, mõtlesin poisikesena, kuhu peaksin mina evangeeliumi kuulutama minema?! Tegelikult oleme suurema osa nädalast “kõiges maailmas”. Enamus inimesi meie kooli- ja töökaaslastest ning naabruskonnast pole tõenäoliselt kristlased. Sinna läkitabki Jeesus meid oma jüngritena. Seal on valu ja vajadused, kuhu Jumal tahab oma lahendusi kinkida. Iga jünger on kutsutud andma tunnistust Jeesusest, kes suudab ja tahab aidata. Palvetades inimeste pärast, kogetakse Jumala armastust ja väge.

Erki Tamm
Erki Tamm

president  Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit

Kontakt